Buscadors visuals

7 04 2010

Si una de les preguntes d’un test fos quins buscadors d’Internet coneixen els usuaris la resposta majoritària seria: google. En segon terme apareixerien altres buscadors internacionals com: yahoo, lycos, altavista, excite o, fins i tot, hotbot o msn. La llista, però, és interminable, ja que existeixen multitud de buscadors tals com: celestina, myway, search, ask, etc. Algun curiós, seguidor de google, també podria mencionar com a anècdota el poc reconegut blackle, una versió del buscador per excel·lència amb la pantalla negre, que segons els seus creadors significa un estalvi de bateria i, en conseqüència, electricitat. Tots aquests buscadors es caracteritzen per oferir la informació que es cerca ordenada en links i per la prioritat que la màquina creu escaient.

Un altre tema interessant és l’aparició de buscadors més concrets. Es tracta de buscadors que, o bé es centra en recursos d’una regió del territori determinada, ja sigui un país, una comunitat o qualsevol altra divisió geogràfica. En són exemples l’amfibi, cercador i som-hi, buscadors centrats en recursos catalans. També hi ha cercadors per altres comunitats autònomes, com és el cas d’extremadura, cercador amb el mateix nom que la comunitat autònoma de la qual recull dades, el jalgi pel País Basc o trobat, del País Valencià.

Finalment, volem centrar l’atenció d’aquest article en els buscadors visuals. Tot i que la seva coneixença és escassa per part dels consumidors d’Internet, no deixa de ser evident la seva utilitat i eficiència. Els buscadors virtuals, cada un de la seva manera, organitzen la informació de manera molt més atractiva que un buscador convencional. Es deixa enrere la informació ordenada en links per donar pas als resultats de manera molt més representativa. La majoria de resultats mostren la pàgina de la qual prové tal i com és, amb les seves imatges corresponents. És a dir, si nosaltres busquem informació sobre la ciutat de Barcelona, entre els primers resultats sortirà la pàgina oficial de l’ajuntament representada amb una petita icona, que en molts casos en portar el ratolí a sobre se’ns ampliarà. A continuació es descriuen alguns dels buscadors virtuals més importants i les seves característiques principals:

GROKKER: la curiositat d’aquest buscador visual és que et permet escollir la forma en que vols que se’t presenti la informació. Entre moltes d’elles, es pot organitzar la informació per icones que representen les pàgines web que contenen la informació. Per altra banda, també es pot escollir la opció que se’t presentin els resultats en un format semblant als buscadors tradicionals. Una altra manera que crida l’atenció és el format de notícies, on es recullen els resultats de notícies que contenen les paraules cercades.

QUINTURA: els resultats que sorgeixen de la teva cerca apareixen de dues formes diferents. En la part esquerra de la pantalla apareixen paraules claus relacionades amb la paraula escrita en el buscador. Mentre que a la part dreta apareix, com ja és habitual, els resultats ordenats en links. Dins dels buscadors visuals no es pot dir que sigui dels més clars i senzills.

SEARCH-CUBE: un dels buscadors visuals més curiosos. Els resultats obtinguts s’ordenen en petits quadrats que formen un cub. Amb l’ajuda d’algunes tecles del teclat de l’ordinador es pot moure el cub per tal de canviar de cara i buscar més resultats. A part de pàgines web, s’inclouen vídeos i imatges relacionades amb la cerca.

MIDDLESPOT: com en el cas del quintura la informació obtinguda es presenta en dos espais diferents. Per un costat, trobem els resultats ordenats en enllaços tal i com passa en l’altre buscador. La diferència es troba en que en la part central de la pantalla els mateixos resultats són representats en forma d’imatge i mostren la pàgina web on s’inclou la informació, a diferència del Quintura, que presentava els resultats utilitzant paraules clau.

OSKOPE: buscador visual molt interessant, la peculiaritat del qual es centra en que a l’inici se’t proposen diferents servidors per trobar la informació, entre ells: amazon, ebay, flickr, youtube, yahoo… Un cop seleccionat el servidor, s’afegeix les paraules de la recerca i se’t mostren els resultats en forma d’imatge.

NEXPLORE: buscador visual que et permet classificar la recerca segons si el que busquem és una notícia, una pàgina web, una imatge, un vídeo, un blog o un postcast. És una manera fàcil d’eliminar informació que no ens interessa i centrar-nos més en el que estem buscant.

EYEPLORER: aquest buscador visual es representa en forma de diagrama de sectors, pintat cada un d’ells en un color diferent. En introduir les paraules que representen el que estem buscant se’ns presenta en cada un dels sectors una sèrie de paraules relacionades amb la cerca. A partir d’aquí es tracta d’anar acotant la recerca fins trobar el desitjat. Cal a dir que cada sector agrupa paraules d’un mateix tema, com poden ser els següents: societat, ciència i tecnologia, llocs, organitzacions, persones, etc.

REDZEE: els resultats de la teva cerca apareixen en aquest buscador visual en forma d’imatges, com ja hem vist en algun altre cas. La característica principal d’aquest buscador és que les imatges, que representen les pàgines webs on s’han trobat els resultats, apareixen de manera esglaonada i amb un sol clic a sobre d’una d’elles, es trasllada la pantalla en qüestió al centre del nostre monitor. Per accedir a la pàgina web que ens interessa s’ha de fer un doble clic a la pantalla.

LIVESPLASMA: el buscador que es centra en cinema i música. Sota la barra del buscador i apareixen unes icones que ens permeten escollir dins de quin tema volem acotar la nostra recerca: artista/banda, pel·lícula, director o actor. Els resultats apareixen al centre de la pantalla representat amb un títol i una imatge que l’acompanya. Els resultats que més s’escauen a la teva cerca es representen dins d’un cercle que mica en mica es va expandint cap a altres resultats.

TOUCHGRAPH: el buscador virtual que es centra en els mapes conceptuals. Té la peculiaritat que un cop feta la nostra petició, la pàgina ens trasllada a una nova finestra on s’obra una espècie de programa que, entre d’altres coses, et permet acotar la cerca a través d’anar incloent les nostres preferències.

Aquests són alguns dels molts buscadors visuals que existeixen actualment en el món internauta. La seva expansió encara és un element pendent, però no es pot negar que la seva facilitat visual pot fer més eficients les nostres cerques que no pas un buscador convencional. Un dels impediments que detecto en aquest tipus de buscadors és que tots són en anglès i això dificulta el procés a aquelles persones de parla no anglesa. Tot i així, la seva coneixença cada cop és més gran i, per tant, el seu desenvolupament pot anar a més. En l’enllaç següent es pot trobar una taula amb alguns buscadors visuals i facilita la seva direcció per poder-los visitar.

http://www.masternewmedia.org/es/2009/04/28/los_mejores_buscadores_visuales_las_formas_mas.htm

Anuncios