Mapes conceptuals

12 03 2010

Seguint amb el temari de l’última entrada, vull parlar dels mapes conceptuals. Un mapa conceptual és una tècnica per a la representació del coneixement  en gràfics. Aquests gràfics conformen una xarxa de conceptes. Les xarxes consten de nodes, que representen els conceptes, i d’enllaços, que representen les relacions entre els conceptes. Els mapes conceptuals permeten transmetre amb claredat missatges conceptuals complexes i faciliten tant l’aprenentatge com l’ensenyament. La tècnica del mapa conceptual va ser desenvolupada pel professor Joseph D. Novak a Cornell University durant els anys seixanta, inspirat en les teories sobre la psicologia de l’aprenentatge de David Ausubel.

Existeixen diferents tipus de mapes que s’adapten a les necessitats de cadascú. Podem trobar mapes jeràrquics, aranya, d’organigrama, sistemàtics, multidimensionals, etc. La base d’aplicacions com el Prezi es troba en els mapes conceptuals i funcionen seguint la seva tècnica de nodes i enllaços, amb la qual és possible connectar múltiples conceptes en una sola pàgina i utilitzar-la com a presentació.

Com a últim apunt, comentar l’existència de pàgines d’internet o programes que ofereixen la possibilitat de crear mapes conceptuals interactius. Us cito alguns dels programes: Freemind, Gliffy, CmapTools, entre un llarg, etc.

La foto mostra un mapa sobre conceptes referents a Internet, com a exemple.

Anuncios
Prezi

11 03 2010

Portada. Següent pàgina. Índex. Següent pàgina. Text amb foto. Següent pàgina. Aquesta és la mecànica bàsica d’una presentació en Power Point. És un mètode senzill que no deixa de ser pràctic i eficient. Com la majoria de coses, però, hi ha un avenç en aquest àmbit. Es diu Prezi i és una pàgina web que et permet fer ús de les seves aplicacions tan sols fent un registre molt curt i ràpid. És clar que si pagues tens un servei més complet i avançat. Al gra. El que t’ofereix Prezi és crear presentacions en una sola pantalla de manera interactiva. Les teves creacions acaben tenint la forma d’un mapa conceptual pel qual et pots bellugar. Amb el ratolí pots fer zooms a les parts que més t’interessin. També disposa d’una eina que t’ajuda a donar un ordre establert a la creació per poder-la visualitzar com una presentació. Inserció de texts, imatges, elements connectors, etc. En definitiva, entra a la seva web i descobreix per tu mateix aquesta aplicació tan útil i original!

www.prezi.com