Mapes conceptuals

12 03 2010

Seguint amb el temari de l’última entrada, vull parlar dels mapes conceptuals. Un mapa conceptual és una tècnica per a la representació del coneixement  en gràfics. Aquests gràfics conformen una xarxa de conceptes. Les xarxes consten de nodes, que representen els conceptes, i d’enllaços, que representen les relacions entre els conceptes. Els mapes conceptuals permeten transmetre amb claredat missatges conceptuals complexes i faciliten tant l’aprenentatge com l’ensenyament. La tècnica del mapa conceptual va ser desenvolupada pel professor Joseph D. Novak a Cornell University durant els anys seixanta, inspirat en les teories sobre la psicologia de l’aprenentatge de David Ausubel.

Existeixen diferents tipus de mapes que s’adapten a les necessitats de cadascú. Podem trobar mapes jeràrquics, aranya, d’organigrama, sistemàtics, multidimensionals, etc. La base d’aplicacions com el Prezi es troba en els mapes conceptuals i funcionen seguint la seva tècnica de nodes i enllaços, amb la qual és possible connectar múltiples conceptes en una sola pàgina i utilitzar-la com a presentació.

Com a últim apunt, comentar l’existència de pàgines d’internet o programes que ofereixen la possibilitat de crear mapes conceptuals interactius. Us cito alguns dels programes: Freemind, Gliffy, CmapTools, entre un llarg, etc.

La foto mostra un mapa sobre conceptes referents a Internet, com a exemple.